Open/Close Menu Szkoła dobrych manier

abc_dobre-wychowanie

Misja Szkoły

Wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności, które będą im niezbędne w późniejszym życiu, budowanie kapitału społecznego, zaufania, nauka szacunku do drugiego człowieka i życzliwości to zadania, które – między innymi – wypełniają szkoły.

Szkoła Dobrych Manier chciałaby się do tej misji przyłączyć i wprowadzić do szkół lekcje, które w przyjaznej atmosferze pomogą uczniom opanować zasady savoir-vivre’u. Wydaje nam się, że szczególnie istotne w edukacji jest wyrównywanie szans tak, by dzieci z uboższych rejonów, gmin wiejskich, małych miasteczek, miały szanse na taki sam start, jak ich koledzy z większych ośrodków. Dlatego szczególnie zależy nam na dotarciu do takich właśnie szkół – w małych miastach, miasteczkach i na wsiach.

W Szkole uczymy zasad dobrego wychowania na wielu płaszczyznach – od zachowania przy stole poprzez zachowania w sytuacjach towarzyskich czy zawodowych, po reguły, których warto przestrzegać w rozmaitych sytuacjach i miejscach – w kinie czy teatrze. Wszystko, co robimy, oparte jest na szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim jest – tę wiedzę przekazujemy wszystkich naszych uczniom i słuchaczom: pokazujemy, że
budowanie takich relacji jest w życiu kluczowe. Ten szacunek przejawia się w tym, jak słuchamy drugiej osoby, jak ją witamy, czy też jak przedstawiamy innym – by nazwać zaledwie kilka sytuacji.

Edukacja włączająca jest dla nas szczególnie istotna, dlatego naszym programem chcemy objąć wszystkich uczniów, także tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bo uważamy, że wszystkie dzieci powinny mieć szanse na taki sam start w życie.

Małgorzata Dudek

Założycielka Szkoły Dobrych Manier

 

Program

  • Historia savoir -vivre’u. Fundamenty i zródła naszej obyczajowości;
  • Poznanie pojęć: savoir-vivre, bon ton, protokół dyplomatyczny;
  • Trudne rozmowy z klasą. Asertywność, czyli stanowczo i z klasą;
  • 11 sekund, czyli jak zrobić pierwsze dobre wrażenie;
  • Styl i szyk. Ubiór odpowiedni do okazji;
  • Wokół stołu. Zasady zachowania się przy stole;
  •  Toleruję i szanuję. Poznanie zasad wzajemności, prywatności, poszanowania starszeństwa, dyskrecji oraz odmienności etnicznej i religijnej;
  • Nastolatek w sieci. Etykieta panująca w sieci ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństwa na jakie może być narażone dziecko.

baner_kontakt

CategoryAktualności, Oferta

logo-footer